Myslivci dětem 2019

M y s l i v c i    d ě t e m

Akci pod tímto názvem organizoval Balcare club z.s. vždy v měsíci

Červnu – měsíci myslivosti, jehož šedesáté výročí si letos připomínáme.

V letošním roce je ale všechno jinak.

Poprvé jsme tuto akci pořádali ve spolupráci s městem a SDH Nová Role v rámci oslav Mezinárodního dne dětí.

     Pro děti bylo připraveno celkem deset stanovišť, především s mysliveckou tématikou. Jednalo se o naučnou stezku s poznáváním zvěře, paroží, stromů, nebo hmyzu.

Děti si mohly vyzkoušet závody na chůdách, skákání v pytlích, či házení míčky na plechovky.

Za každý výkon na ně čekala odměna v podobě dětských mysliveckých publikací, záložek do knih se zvířátky, hraček, nebo sladkostí.

OMS ČMMJ Karlovy Vary na tuto akci bezúplatně zapůjčil laserovou střelnici, kterou si s chutí vyzkoušeli i mnozí tatínkové.

Zájem byl i o porcelánovou školičku společnosti THÜN, a.s. kde si pod vedením paní Růženy Dolinové, přítomní vlastnoručně odekorovali porcelán, který si po vypálení v peci mohli vyzvednout.

     Vedle této akce se ve stejný den naši členové a příznivci podíleli i na organizaci a průběhu oslav MDD v Mezirolí. Hlavním garantem této akce byl SDH Mezirolí a my jsme pro ně zajišťovali opět naučnou stezku s poznáváním stromů, keřů a zvěře a projížďky dětí na koních. Ceny pro nejlepší zajistil Osadní výbor Mezirolí.

     Je pochopitelné, že příprava a organizace takové akce potřebuje celou řadu obětavých lidí, kteří se průběhu věnují.

Z celého srdce moc děkuji naší člence a hlavní organizátorce Zuzaně Kuncové, která spolu s Ivetou Adamcovou a Mladými myslivečky zvládli to obrovské množství dětí za neskutečně velkého vedra. Jednalo se o den, kdy na řadě míst v republice padaly teplotní rekordy.

Pro Mladé myslivečky se nejednalo o o oslavu jejich svátku, ale perfektně odvedenou téměř celodenní práci. Jako poděkování pro ně připravuje Balcare club z.s. samostatnou akci, kde patřičně ohodnotíme a odměníme jejich velký podíl na oslavě MDD v Nové Roli.

Z našeho spolku bych chtěl vyzdvihnout Jirku Kučeru, Romana Košnára, Honzu Černýho a Petra Křížka za práci v logistice, ale i na stanovištích.

Poděkovat za pomoc chci také našim kamarádům, myslivcům ze spolku Jestřáb pod vedením ing. Míry Kučery, kteří se do práce obětavě zapojili.

                                                                                     Josef Škarda, předseda spolku

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím